Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3019
ENSIH - Turvatyynyjen käyttö
Selected version
ENSIH - Turvatyynyjen käyttö (Default version)
1.2.246.537.6.3019
ENSIH - Turvatyynyjen käyttö
Codes
No
THL
No
Yes
No
ENSIH - Användning av krockkudde

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Turvatyynyjen käyttö -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan onnettomuusajoneuvon turvatyynyjen laukeamista

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Användning av krockkudde används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva hur krockkuddarna utlöstes i olycksfordonet.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.