Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3018
ENSIH - Potilaan käyttämä turvaväline
Koodisto
Ei
THL
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Säkerhetsanordning som patienten använde
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Potilaan käyttämä turvaväline -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan potilaalla onnettomuushetkellä käytössä olleita turvavälineitä.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Säkerhetsanordning som patienten använde används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva de säkerhetsanordningar som patienten utnyttjade vid olyckstillfället.

Luokituksen versiot
ENSIH - Potilaan käyttämä turvaväline (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3018.2014
ENSIH - Potilaan käyttämä turvaväline
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
19.10.2015 15:18 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj