Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3018
ENSIH - Potilaan käyttämä turvaväline
Selected version
ENSIH - Potilaan käyttämä turvaväline (Default version)
1.2.246.537.6.3018
ENSIH - Potilaan käyttämä turvaväline
Codes
No
THL
No
Yes
ENSIH - Säkerhetsanordning som patienten använde

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Potilaan käyttämä turvaväline -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan potilaalla onnettomuushetkellä käytössä olleita turvavälineitä.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Säkerhetsanordning som patienten använde används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva de säkerhetsanordningar som patienten utnyttjade vid olyckstillfället.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.