Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3017
ENSIH - Potilaan paikka onnettomuusajoneuvossa
Selected version
ENSIH - Potilaan paikka onnettomuusajoneuvossa (Default version)
1.2.246.537.6.3017
ENSIH - Potilaan paikka onnettomuusajoneuvossa
Codes
No
THL
No
Yes
No
ENSIH - Patientens plats i olycksfordonet

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Potilaan paikka onnettomuusajoneuvossaa -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan potilaan paikkaa onnettomuusajoneuvossa onnettomuushetkellä.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Patientens plats i olycksfordonet används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva patientens plats i olycksfordonet vid olyckstillfället.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.