Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3017
ENSIH - Potilaan paikka onnettomuusajoneuvossa
Koodisto
Ei
THL
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Patientens plats i olycksfordonet
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Potilaan paikka onnettomuusajoneuvossaa -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan potilaan paikkaa onnettomuusajoneuvossa onnettomuushetkellä.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Patientens plats i olycksfordonet används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva patientens plats i olycksfordonet vid olyckstillfället.

Luokituksen versiot
ENSIH - Potilaan paikka onnettomuusajoneuvossa (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3017.2014
ENSIH - Potilaan paikka onnettomuusajoneuvossa
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
07.07.2017 00:21 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj