Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3016
ENSIH - Vammautumisen riskitekijät
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Riskfaktorer för invalidisering
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Vammautumisen riskitekijät -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan potilaan korkean vammautumisriskin aiheuttajia ajoneuvon tai jalankulkijan onnettomuudessa tai muussa onnettomuustilanteessa.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Riskfaktorer för invalidisering används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva orsakerna till en hög risk för att patienten ska invalidiseras i en olycka som involverar ett fordon eller en fotgängare eller i en annan olyckssituation.

Version details
ENSIH - Vammautumisen riskitekijät (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3016.2014
ENSIH - Vammautumisen riskitekijät
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
07.07.2017 01:14 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj