Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3016
ENSIH - Vammautumisen riskitekijät
Koodisto
Ei
THL
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Riskfaktorer för invalidisering
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Vammautumisen riskitekijät -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan potilaan korkean vammautumisriskin aiheuttajia ajoneuvon tai jalankulkijan onnettomuudessa tai muussa onnettomuustilanteessa.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Riskfaktorer för invalidisering används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva orsakerna till en hög risk för att patienten ska invalidiseras i en olycka som involverar ett fordon eller en fotgängare eller i en annan olyckssituation.

Luokituksen versiot
ENSIH - Vammautumisen riskitekijät (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3016.2014
ENSIH - Vammautumisen riskitekijät
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
07.07.2017 01:14 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj