Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3057
ENSIH - Potilaan elvytyksen lopputulos
Selected version
ENSIH - Potilaan elvytyksen lopputulos (Default version)
1.2.246.537.6.3057
ENSIH - Potilaan elvytyksen lopputulos
Codes
No
THL
No
Yes
ENSIH - Slutresultat av hjärtlungräddningen av patienten

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Potilaan elvytyksen lopputulos -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön potilaalle antaman elvytyksen lopputulosta.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Slutresultat av hjärtlungräddningen av patienten används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva slutresultatet av den återupplivning som gavs patienten av den prehospitala akutsjukvårdspersonalen.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.