Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3057
ENSIH - Potilaan elvytyksen lopputulos
Selected version
ENSIH - Potilaan elvytyksen lopputulos (Default version)
1.2.246.537.6.3057
ENSIH - Potilaan elvytyksen lopputulos
Codes
No
THL
No
Yes
No
ENSIH - Slutresultat av hjärtlungräddningen av patienten

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Potilaan elvytyksen lopputulos -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön potilaalle antaman elvytyksen lopputulosta.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Slutresultat av hjärtlungräddningen av patienten används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva slutresultatet av den återupplivning som gavs patienten av den prehospitala akutsjukvårdspersonalen.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.