Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3041
ENSIH - EKG-löydös
Koodisto
Ei
THL
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - EKG-fynd
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - EKG-löydös -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön tekemää tulkintaa potilaan sydämen sähkökäyrästä. Sydämen sähkökäyrän tyyppi kuvataan erillisessä luokituksessa.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - EKG-fynd används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den tolkning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av patientens elektrokardiogram. Typen av elektrokardiogram beskrivs i en separat klassificering.

Luokituksen versiot
ENSIH - EKG-löydös (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3041.2014
ENSIH - EKG-löydös
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
28.09.2015 15:31 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj