Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3041
ENSIH - EKG-löydös
Selected version
ENSIH - EKG-löydös (Default version)
1.2.246.537.6.3041
ENSIH - EKG-löydös
Codes
No
THL
No
Yes
ENSIH - EKG-fynd

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - EKG-löydös -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön tekemää tulkintaa potilaan sydämen sähkökäyrästä. Sydämen sähkökäyrän tyyppi kuvataan erillisessä luokituksessa.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - EKG-fynd används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den tolkning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av patientens elektrokardiogram. Typen av elektrokardiogram beskrivs i en separat klassificering.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.