Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3041
ENSIH - EKG-löydös
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - EKG-fynd
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - EKG-löydös -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön tekemää tulkintaa potilaan sydämen sähkökäyrästä. Sydämen sähkökäyrän tyyppi kuvataan erillisessä luokituksessa.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - EKG-fynd används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den tolkning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av patientens elektrokardiogram. Typen av elektrokardiogram beskrivs i en separat klassificering.

Version details
ENSIH - EKG-löydös (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3041.2014
ENSIH - EKG-löydös
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
28.09.2015 15:31 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj