Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3058
ENSIH - Spontaanin verenkierron palautuminen
Koodisto
Ei
THL
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Återupprättad spontan blodcirkulation
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Spontaanin verenkierron palautuminen -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan, palautuiko potilaan oma verenkierto elvytyshoidon seurauksena ja mikä oli mahdollisen palautumisen ajallinen yhteys suhteessa ensihoitotapahtumaan.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Återupprättad spontan blodcirkulation används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva om patientens egen blodcirkulation återställdes till följd av återupplivningen och vad som var det kronologiska sambandet mellan den eventuella återställningen och den prehospitala akutsjukvårdshändelsen.

 

Luokituksen versiot
ENSIH - Spontaanin verenkierron palautuminen (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3058.2014
ENSIH - Spontaanin verenkierron palautuminen
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
24.09.2015 12:46 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj