Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3056
ENSIH - Primaarirytmi
Koodisto
Ei
THL
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Primärrytm
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Primaarirytmi -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön tekemää arviota potilaan sydämen sähköisestä toiminnasta, kun potilaan sydämen sähkökäyrä oli ensimmäisen kerran monitoroitu eli nähtävissä.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Primärrytm används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av hjärtats elektriska aktivitet hos patienten, när elektrokardiogrammet första gången monitorerades, dvs. kunde iakttas.

Luokituksen versiot
ENSIH - Primaarirytmi (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3056.2014
ENSIH - Primaarirytmi
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
24.09.2015 12:33 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj