Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3056
ENSIH - Primaarirytmi
Selected version
ENSIH - Primaarirytmi (Default version)
1.2.246.537.6.3056
ENSIH - Primaarirytmi
Codes
No
THL
No
Yes
No
ENSIH - Primärrytm

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Primaarirytmi -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön tekemää arviota potilaan sydämen sähköisestä toiminnasta, kun potilaan sydämen sähkökäyrä oli ensimmäisen kerran monitoroitu eli nähtävissä.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Primärrytm används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av hjärtats elektriska aktivitet hos patienten, när elektrokardiogrammet första gången monitorerades, dvs. kunde iakttas.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.