Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3055
ENSIH - Hoitoelvytyksen tarkennus
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Precisering av den avancerade återupplivningen
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Hoitoelvytyksen tarkennus -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön suorittaman hoitoelvytyksen toteuttamistapaa.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Precisering av den avancerade återupplivningen används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva sättet på vilket den prehospitala akutsjukvårdspersonalen utförde den avancerade återupplivningen.

Version details
ENSIH - Hoitoelvytyksen tarkennus (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3055.2014
ENSIH - Hoitoelvytyksen tarkennus
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
02.09.2015 15:16 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj