Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3055
ENSIH - Hoitoelvytyksen tarkennus
Koodisto
Ei
THL
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Precisering av den avancerade återupplivningen
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Hoitoelvytyksen tarkennus -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön suorittaman hoitoelvytyksen toteuttamistapaa.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Precisering av den avancerade återupplivningen används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva sättet på vilket den prehospitala akutsjukvårdspersonalen utförde den avancerade återupplivningen.

Luokituksen versiot
ENSIH - Hoitoelvytyksen tarkennus (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3055.2014
ENSIH - Hoitoelvytyksen tarkennus
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
02.09.2015 15:16 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj