Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3052
ENSIH - Neuvovan defibrillaattorin käyttäjä
Koodisto
Ei
THL
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Användaren av rådgivande defibrillator
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Neuvovan defibrillaattorin käyttäjä -luokitusta kuvataan terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa sitä, kuka käytti neuvovaa defibrillaattorilaitetta potilaan peruselvytyksessä ennen ensihoitohenkilöstön saapumista potilaan luo.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Användaren av rådgivande defibrillator används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva vem som använde defibrillatorapparaten i den basala återupplivningen innan den prehospitala akutsjukvårdspersonalen var framme hos patienten.

Luokituksen versiot
ENSIH - Neuvovan defibrillaattorin käyttäjä (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3052
ENSIH - Neuvovan defibrillaattorin käyttäjä
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
02.09.2015 15:04 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj