Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3052
ENSIH - Neuvovan defibrillaattorin käyttäjä
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Användaren av rådgivande defibrillator
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Neuvovan defibrillaattorin käyttäjä -luokitusta kuvataan terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa sitä, kuka käytti neuvovaa defibrillaattorilaitetta potilaan peruselvytyksessä ennen ensihoitohenkilöstön saapumista potilaan luo.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Användaren av rådgivande defibrillator används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva vem som använde defibrillatorapparaten i den basala återupplivningen innan den prehospitala akutsjukvårdspersonalen var framme hos patienten.

Version details
ENSIH - Neuvovan defibrillaattorin käyttäjä (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3052
ENSIH - Neuvovan defibrillaattorin käyttäjä
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
02.09.2015 15:04 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj