Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3050
ENSIH - Elvytyksen antaja ennen ensihoitohenkilöstöä
Selected version
ENSIH - Elvytyksen antaja ennen ensihoitohenkilöstöä (Default version)
1.2.246.537.6.3050
ENSIH - Elvytyksen antaja ennen ensihoitohenkilöstöä
Codes
No
THL
No
Yes
No
ENSIH - Den som utförde återupplivning före den prehospitala akutsjukvårdspersonalen

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Elvytyksen antaja ennen ensihoitohenkilöstöä -luokituksella kuvataan terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa tietoa siitä, kuka antoi potilaalle peruselvytystä ennen ensihoitohenkilöstön  saapumista kohteeseen. Samaa luokitusta käytetään myös luokituksessa Neuvovan defibrillaattorin käyttäjä peruselvytyksessä luokassa CodeId 607.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Den som utförde återupplivning före den prehospitala akutsjukvårdspersonalen används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva uppgiften om vem som utförde den basala återupplivningen innan den prehospitala akutsjukvårdspersonalen anlände till platsen  Samma klassificering används också i klassificeringen Användaren av rådgivande defibrillator i den basala återupplivningen i klassen CodeId 607.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.