Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3050
ENSIH - Elvytyksen antaja ennen ensihoitohenkilöstöä
Koodisto
Ei
THL
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Den som utförde återupplivning före den prehospitala akutsjukvårdspersonalen
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Elvytyksen antaja ennen ensihoitohenkilöstöä -luokituksella kuvataan terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa tietoa siitä, kuka antoi potilaalle peruselvytystä ennen ensihoitohenkilöstön  saapumista kohteeseen. Samaa luokitusta käytetään myös luokituksessa Neuvovan defibrillaattorin käyttäjä peruselvytyksessä luokassa CodeId 607.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Den som utförde återupplivning före den prehospitala akutsjukvårdspersonalen används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva uppgiften om vem som utförde den basala återupplivningen innan den prehospitala akutsjukvårdspersonalen anlände till platsen  Samma klassificering används också i klassificeringen Användaren av rådgivande defibrillator i den basala återupplivningen i klassen CodeId 607.

Luokituksen versiot
ENSIH - Elvytyksen antaja ennen ensihoitohenkilöstöä (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3050
ENSIH - Elvytyksen antaja ennen ensihoitohenkilöstöä
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
10.05.2016 14:11 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj