Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3050
ENSIH - Elvytyksen antaja ennen ensihoitohenkilöstöä
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Den som utförde återupplivning före den prehospitala akutsjukvårdspersonalen
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Elvytyksen antaja ennen ensihoitohenkilöstöä -luokituksella kuvataan terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa tietoa siitä, kuka antoi potilaalle peruselvytystä ennen ensihoitohenkilöstön  saapumista kohteeseen. Samaa luokitusta käytetään myös luokituksessa Neuvovan defibrillaattorin käyttäjä peruselvytyksessä luokassa CodeId 607.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Den som utförde återupplivning före den prehospitala akutsjukvårdspersonalen används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva uppgiften om vem som utförde den basala återupplivningen innan den prehospitala akutsjukvårdspersonalen anlände till platsen  Samma klassificering används också i klassificeringen Användaren av rådgivande defibrillator i den basala återupplivningen i klassen CodeId 607.

Version details
ENSIH - Elvytyksen antaja ennen ensihoitohenkilöstöä (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3050
ENSIH - Elvytyksen antaja ennen ensihoitohenkilöstöä
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
10.05.2016 14:11 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj