Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3049
ENSIH - Potilaan elottomuuden havaitsija
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Den som upptäckte patientens livlöshet
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Elottomuuden havaitsija -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön saamaa tietoa siitä, kuka on havainnut potilaan elottomuuden.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Den som upptäckte patientens livlöshet används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den information som personalen fick om vem som upptäckte ett patienten var livlös.

Version details
ENSIH - Potilaan elottomuuden havaitsija (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3049.2014
ENSIH - Potilaan elottomuuden havaitsija
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
01.09.2015 13:21 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj