Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3049
ENSIH - Potilaan elottomuuden havaitsija
Selected version
ENSIH - Potilaan elottomuuden havaitsija (Default version)
1.2.246.537.6.3049
ENSIH - Potilaan elottomuuden havaitsija
Codes
No
THL
No
Yes
No
ENSIH - Den som upptäckte patientens livlöshet

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Elottomuuden havaitsija -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön saamaa tietoa siitä, kuka on havainnut potilaan elottomuuden.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Den som upptäckte patientens livlöshet används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den information som personalen fick om vem som upptäckte ett patienten var livlös.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.