Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3049
ENSIH - Potilaan elottomuuden havaitsija
Koodisto
Ei
THL
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Den som upptäckte patientens livlöshet
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Elottomuuden havaitsija -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön saamaa tietoa siitä, kuka on havainnut potilaan elottomuuden.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Den som upptäckte patientens livlöshet används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den information som personalen fick om vem som upptäckte ett patienten var livlös.

Luokituksen versiot
ENSIH - Potilaan elottomuuden havaitsija (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3049.2014
ENSIH - Potilaan elottomuuden havaitsija
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
01.09.2015 13:21 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj