Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3053
ENSIH - Potilaan elottomuuden syy
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Orsak till patientens livlöshet
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Potilaan elottomuuden syy -luokitusta käytetään kuvaamaan ensihoitohenkilöstön tekemää arviota potilaan elottomuuden syystä

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Orsak till patientens livlöshet används för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gör av orsaken till patientens hjärtstopp

Version details
ENSIH - Potilaan elottomuuden syy (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3053.2014
ENSIH - Potilaan elottomuuden syy
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
01.09.2015 10:54 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj