Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3053
ENSIH - Potilaan elottomuuden syy
Koodisto
Ei
THL
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Orsak till patientens livlöshet
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Potilaan elottomuuden syy -luokitusta käytetään kuvaamaan ensihoitohenkilöstön tekemää arviota potilaan elottomuuden syystä

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Orsak till patientens livlöshet används för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gör av orsaken till patientens hjärtstopp

Luokituksen versiot
ENSIH - Potilaan elottomuuden syy (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3053.2014
ENSIH - Potilaan elottomuuden syy
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
01.09.2015 10:54 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj