Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3053
ENSIH - Potilaan elottomuuden syy
Selected version
ENSIH - Potilaan elottomuuden syy (Default version)
1.2.246.537.6.3053
ENSIH - Potilaan elottomuuden syy
Codes
No
THL
No
Yes
No
ENSIH - Orsak till patientens livlöshet

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Potilaan elottomuuden syy -luokitusta käytetään kuvaamaan ensihoitohenkilöstön tekemää arviota potilaan elottomuuden syystä

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Orsak till patientens livlöshet används för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gör av orsaken till patientens hjärtstopp

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.