Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3053
ENSIH - Potilaan elottomuuden syy
Selected version
ENSIH - Potilaan elottomuuden syy (Default version)
1.2.246.537.6.3053
ENSIH - Potilaan elottomuuden syy
Codes
No
THL
No
Yes
ENSIH - Orsak till patientens livlöshet

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Potilaan elottomuuden syy -luokitusta käytetään kuvaamaan ensihoitohenkilöstön tekemää arviota potilaan elottomuuden syystä

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Orsak till patientens livlöshet används för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gör av orsaken till patientens hjärtstopp

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.