Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3015
ENSIH - Vammamekanismi
Selected version
ENSIH - Vammamekanismi (Default version)
1.2.246.537.6.3015
ENSIH - Vammamekanismi
Codes
No
THL
No
Yes
No
ENSIH - Skademekanism

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Vammamekanismi -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan potilaan vamman aiheuttaneen tekijän tai tapahtuman tyyppiä.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Skademekanism används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva typen av faktor eller händelse som orsakade patientens skada.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.