Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3015
ENSIH - Vammamekanismi
Koodisto
Ei
THL
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Skademekanism
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Vammamekanismi -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan potilaan vamman aiheuttaneen tekijän tai tapahtuman tyyppiä.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Skademekanism används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva typen av faktor eller händelse som orsakade patientens skada.

Luokituksen versiot
ENSIH - Vammamekanismi (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3015.2014
ENSIH - Vammamekanismi
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
07.12.2017 15:09 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj