Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3009
ENSIH - Ensisijaisen oireen tai löydöksen anatominen sijainti
Koodisto
Ei
THL
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Anatomisk lokalisering av det primära symtomet eller fyndet
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Ensisijaisen oireen tai löydöksen anatominen sijainti -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan potilaan ilmaiseman oireen tai ensihoitohenkilöstön havaitseman löydöksen sijaintia potilaan kehossa.

Luokitus perustuu syöpätautien kansainväliseen SSR-ICD-O-3- topografiakoodistoon, josta on otettu käyttöön vain oleelliset osat, jotka on sillattu ensihoidon kansainväliseen Nemsis-luokitukseen.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Anatomisk lokalisering av det primära symtomet eller fyndet används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva ett primärt symtom som patienten uttryckte eller lokaliseringen i patientens kropp av ett fynd som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen observerade.

Klassificeringen baserar sig på topografikoderna i det internationella systemet för cancersjukdomar ICD-O-3, från vilket endast de väsentliga delarna har tagits. Det finns en bygel från dem till den internationella Nemsis-klassificeringen.

Luokituksen versiot
ENSIH - Ensisijaisen oireen tai löydöksen anatominen sijainti (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3009.2014
ENSIH - Ensisijaisen oireen tai löydöksen anatominen sijainti
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
31.08.2015 14:10 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj