Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3011
ENSIH - Hoidon toteuttamisen esteet
Selected version
ENSIH - Hoidon toteuttamisen esteet (Default version)
1.2.246.537.6.3011
ENSIH - Hoidon toteuttamisen esteet
Codes
No
THL
No
Yes
No
ENSIH - Hinder för vård

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Hoidon toteuttamisen esteet -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön arviota hoidon toteuttamisessa ilmenneestä erityisestä ongelmasta.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Hinder för vård används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av de särskilda problem som uppenbarade sig i tillhandahållandet av vård.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.