Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3011
ENSIH - Hoidon toteuttamisen esteet
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Hinder för vård
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Hoidon toteuttamisen esteet -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön arviota hoidon toteuttamisessa ilmenneestä erityisestä ongelmasta.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Hinder för vård används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av de särskilda problem som uppenbarade sig i tillhandahållandet av vård.

Version details
ENSIH - Hoidon toteuttamisen esteet (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3011.2014
ENSIH - Hoidon toteuttamisen esteet
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
31.08.2015 12:07 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj