Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3011
ENSIH - Hoidon toteuttamisen esteet
Selected version
ENSIH - Hoidon toteuttamisen esteet (Default version)
1.2.246.537.6.3011
ENSIH - Hoidon toteuttamisen esteet
Codes
No
THL
No
Yes
ENSIH - Hinder för vård

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Hoidon toteuttamisen esteet -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön arviota hoidon toteuttamisessa ilmenneestä erityisestä ongelmasta.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Hinder för vård används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av de särskilda problem som uppenbarade sig i tillhandahållandet av vård.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.