Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3007
ENSIH - Potilaan toimintakyky ennen ensihoitotilannetta
Koodisto
Ei
THL
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Patientens funktionsförmåga före den prehospitala akutsjukvården
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Potilaan toimintakyky ennen ensihoitotilannetta -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön arviota potilaan toimintakyvystä päivittäisessä toimintaympäristössään ennen äkillistä sairastumista. Luokitus on suomennettu ja muokattu ensihoitopalvelun ja päivystystoiminnan toimintaympäristön tarpeisiin WHO:n ECOG-luokituksesta (Oken M.M., Creech R.H., Tormey D.C. et al. Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group. Am. J. Clin. Oncol. 5 (6): 649–55, 1982.)

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Patientens funktionsförmåga före den prehospitala akutsjukvården används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av patientens funktionsförmåga i sin dagliga omgivning före det akuta insjuknandet. Klassificeringen är översatt och modifierad från WHO:s ECOG-klassificering (Oken M.M., Creech R.H., Tormey D.C. et al. Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group. Am. J. Clin. Oncol. 5 (6): 649–55, 1982.) för att passa den prehospitala akutsjukvården och jourverksamheten.

Luokituksen versiot
ENSIH - Potilaan toimintakyky ennen ensihoitotilannetta (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3007.2014
ENSIH - Potilaan toimintakyky ennen ensihoitotilannetta
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
26.07.2017 20:29 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj