Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3007
ENSIH - Potilaan toimintakyky ennen ensihoitotilannetta
Selected version
ENSIH - Potilaan toimintakyky ennen ensihoitotilannetta (Default version)
1.2.246.537.6.3007
ENSIH - Potilaan toimintakyky ennen ensihoitotilannetta
Codes
No
THL
No
Yes
No
ENSIH - Patientens funktionsförmåga före den prehospitala akutsjukvården

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Potilaan toimintakyky ennen ensihoitotilannetta -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa kirjaamisessa kuvaamaan terveydenhuollon ammattihenkilön arviota potilaan toimintakyvystä päivittäisessä toimintaympäristössään ennen sairastumista. Luokitus on suomennettu ja muokattu WHO:n ECOG-luokituksesta (Oken M.M., Creech R.H., Tormey D.C. et al. Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group. Am. J. Clin. Oncol. 5 (6): 649¿55, 1982.)

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Patientens funktionsförmåga före den prehospitala akutsjukvården används i strukturerad dokumentation av patientuppgifter inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som sjukvårdspersonalen gjorde av patientens funktionsförmåga i sin dagliga omgivning före insjuknandet. Klassificeringen är översatt och modifierad från WHO:s ECOG-klassificering (Oken M.M., Creech R.H., Tormey D.C. et al. Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group. Am. J. Clin. Oncol. 5 (6): 649¿55, 1982.)

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.