Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.224
Hilmo - Lääkehoito psykiatrian osastohoidossa
Koodisto
Ei
Hilmo
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Hilmo - Läkemedelsbehandling under vård på psykiatrisk avdelning
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Hilmo - Lääkehoito psykiatrian osastohoidossa -luokitusta käytetään psykiatristen erikoisalojen hoitoilmoituksissa (Hilmo) kuvaamaan potilaan psykiatrisen sairauden hoitoon käytettyjä lääkkeitä osastohoidon aikana. Luokituksen avulla kerätään tietoa siitä, onko potilas saanut luokkien mukaisia lääkkeitä hoidon aikana.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Hilmo - Läkemedelsbehandling under vård på psykiatrisk avdelning - klassificeringen används i vårdanmälningar (Hilmo) från psykiatriska specialiteter för att beskriva läkemedel som använts för behandling av patientens psykiatriska sjukdom under avdelningsvården. Med hjälp av klassificeringen insamlas uppgifter om ifall patienten har fått läkemedel enligt sin klass under vården.

 

Luokituksen versiot
Hilmo - Lääkehoito psykiatrian osastohoidossa (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.224.1996
Hilmo - Lääkehoito psykiatrian osastohoidossa
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.1996 - 31.12.2099
16.07.2017 23:11 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj