Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.225
Hilmo - Pakkotoimet psykiatrian osastohoidossa
Koodisto
Kyllä
Hilmo
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Hilmo - Tvångsåtgärder under vård på psykiatrisk avdelning
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Hilmo - Pakkotoimet psykiatrian osastohoidossa -luokitusta käytetään psykiatristen erikoisalojen hoitoilmoituksissa (Hilmo) kuvaamaan osastohoidon aikana potilaalle toteutettuja pakkotoimia.

Vastuutaho: THL/Hoitoilmoitusrekisterin asiantuntijaryhmä

Användningsändamål: Hilmo - Tvångsåtgärder under vård på psykiatrisk avdelning - klassificeringen används i vårdanmälningar från psykiatriska specialiteter (Hilmo) för att beskriva tvångsåtgärder som vidtagits mot patienten under avdelningsvården.

 

Luokituksen versiot
Hilmo - Pakkotoimet psykiatrian osastohoidossa (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.225.1996
Hilmo - Pakkotoimet psykiatrian osastohoidossa
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.1996 - 31.12.2099
16.07.2017 23:32 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj