Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.225
Hilmo - Pakkotoimet psykiatrian osastohoidossa
Codes
Yes
Hilmo
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Hilmo - Tvångsåtgärder under vård på psykiatrisk avdelning
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Description:

Käyttötarkoitus: Hilmo - Pakkotoimet psykiatrian osastohoidossa -luokitusta käytetään psykiatristen erikoisalojen hoitoilmoituksissa (Hilmo) kuvaamaan osastohoidon aikana potilaalle toteutettuja pakkotoimia.

Vastuutaho: THL/Hoitoilmoitusrekisterin asiantuntijaryhmä

Användningsändamål: Hilmo - Tvångsåtgärder under vård på psykiatrisk avdelning - klassificeringen används i vårdanmälningar från psykiatriska specialiteter (Hilmo) för att beskriva tvångsåtgärder som vidtagits mot patienten under avdelningsvården.

 

Version details
Hilmo - Pakkotoimet psykiatrian osastohoidossa (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.225.1996
Hilmo - Pakkotoimet psykiatrian osastohoidossa
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.1996 - 31.12.2099
16.07.2017 23:32 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj