Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.226
Hilmo - Omaisen tai muun läheisen tapaaminen psykiatrian osastohoidossa
Koodisto
Ei
Hilmo
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Hilmo - Möte med anhörig eller annan närstående under psykiatrisk avdelningsvård
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Hilmo - Omaisen tai muun läheisen tapaaminen psykiatrian osastohoidossa -luokitusta käytetään psykiatristen erikoisalojen hoitoilmoituksissa (Hilmo) kuvaamaan omaisen tai läheisen osallistumista potilaan hoitoon. Luokitusta käytetään myös kuvaamaan sitä, että hoitohenkilökunta ei ole tavannut omaisia.

Vastuutaho: Hilmo asiantuntijaryhmä

Användningsändamål: Hilmo - Möte med anhörig eller annan närstående under psykiatrisk avdelningsvård - klassificeringen används i vårdanmälningar (Hilmo) från psykiatriska specialiteter för att beskriva anhörigs eller annan närståendes deltagande i vården av patienten. Klassificeringen används också för att beskriva att vårdpersonalen inte har träffat anhöriga.

Luokituksen versiot
Hilmo - Omaisen tai muun läheisen tapaaminen psykiatrian osastohoidossa (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.226.1996
Hilmo - Omaisen tai muun läheisen tapaaminen psykiatrian osastohoidossa
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.1996 - 31.12.2099
16.07.2017 23:27 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj