Classification and classification version details
1.2.246.537.6.222
Hilmo - Tulotapa psykiatriselle osastolle
Selected version
Hilmo - Tulotapa psykiatriselle osastolle (Default version)
1.2.246.537.6.222
Hilmo - Tulotapa psykiatriselle osastolle
Codes
No
Hilmo
No
Yes
Hilmo - Ankomstsätt till den psykiatriska avdelningen

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

T
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo

Käyttötarkoitus: Hilmo - Tulotapa psykiatriselle osastolle -luokitusta käytetään psykiatristen erikoisalojen hoitoilmoituksissa (Hilmo) kuvaamaan tapaa, jolla potilaan hoitojakso alkoi. Luokitus täydentää Hilmo-perustiedoissa annettavia muita tulotietoja.

Vastuutaho: THL/Hilmo asiantuntijaryhmä

Användningsändamål: Hilmo - Ankomstsätt till den psykiatriska avdelningen - klassificeringen används i vårdanmälningar från psykiatriska specialiteter (Hilmo) för att beskriva det sätt på vilket patientens vårdperiod började. Klassificeringen kompletterar andra ankomstuppgifter som ges i Hilmo-basuppgifter.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.