Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.222
Hilmo - Tulotapa psykiatriselle osastolle
Koodisto
Ei
Hilmo
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Hilmo - Ankomstsätt till den psykiatriska avdelningen
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Hilmo - Tulotapa psykiatriselle osastolle -luokitusta käytetään psykiatristen erikoisalojen hoitoilmoituksissa (Hilmo) kuvaamaan tapaa, jolla potilaan hoitojakso alkoi. Luokitus täydentää Hilmo-perustiedoissa annettavia muita tulotietoja.

Vastuutaho: THL/Hilmo asiantuntijaryhmä

Användningsändamål: Hilmo - Ankomstsätt till den psykiatriska avdelningen - klassificeringen används i vårdanmälningar från psykiatriska specialiteter (Hilmo) för att beskriva det sätt på vilket patientens vårdperiod började. Klassificeringen kompletterar andra ankomstuppgifter som ges i Hilmo-basuppgifter.

Luokituksen versiot
Hilmo - Tulotapa psykiatriselle osastolle (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.222.1996
Hilmo - Tulotapa psykiatriselle osastolle
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.1996 - 31.12.2099
16.07.2017 23:42 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj