Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3076
ENSIH - Kohteen kuvaus
Selected version
ENSIH - Kohteen kuvaus (Default version)
1.2.246.537.6.3076
ENSIH - Kohteen kuvaus
Codes
No
THL
No
Yes
No
ENSIH - Beskrivning av platsen

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Kohteen kuvaus -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitotehtävän tapahtumapaikkaa tai ambulanssikuljetuksen lähtöpaikkaa.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Beskrivning av platsen används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva händelseplatsen för det prehospitala akutsjukvårdsuppdraget, eller ambulanstransportens startplats.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.