Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3076
ENSIH - Kohteen kuvaus
Koodisto
Ei
THL
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Beskrivning av platsen
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Kohteen kuvaus -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitotehtävän tapahtumapaikkaa tai ambulanssikuljetuksen lähtöpaikkaa.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Beskrivning av platsen används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva händelseplatsen för det prehospitala akutsjukvårdsuppdraget, eller ambulanstransportens startplats.

Luokituksen versiot
ENSIH - Kohteen kuvaus (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3076.2014
ENSIH - Kohteen kuvaus
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
06.07.2017 23:28 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj