Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.215
Hilmo - Asumista haittaa
Koodisto
Ei
Hilmo
Ei
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Luokitusta käytetään kotihoidon laskennan hoitoilmoituksissa kuvaamaan tekijöitä, jotka saattavat vaikeuttaa kotihoidon asiakkaan selviytymistä kotona.


Vastuutaho: Hilmo asiantuntijaryhmä

 

Luokituksen versiot
Hilmo - Asumista haittaa versio 1996 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.215.1996
Hilmo - Asumista haittaa versio 1996
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.1995 - 31.12.2099
08.08.2018 16:23 / Peltonen, Veli-Pekka
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj