Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3006
ENSIH - Viive potilaan luovuttamisessa
Koodisto
Ei
THL
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Fördröjning i överlämnandet av patienten
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Viive potilaan luovuttamisessa -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön arviota siitä, mikä tekijä on viivästyttänyt potilaan luovuttamista jatkohoitoon tai ensihoitoyksikön palaamista valmiuteen poikkeuksellisen paljon. Ensihoitotehtävissä, joissa potilas kuljetetaan jatkohoitoon, tarkoitetaan ensihoitoyksikön kuljetuskohteeseen saapumisen ja hälytysvalmiuteen palaamisen välistä viivettä ja ensihoitotehtävissä, joissa potilasta ei kuljetettu jatkohoitoon, tarkoitetaan ensihoitoyksikön kohteeseen saapumisen ja valmiuteen palautumisen välistä viivettä.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Fördröjning i överlämnandet av patienten används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av vilken faktor som fördröjde överlämnandet av patienten till fortsatt vård eller den prehospitala akutsjukvårdsenheten att återuppta beredskapen exceptionellt mycket Obs. I prehospitala akutsjukvårdsuppdrag där patienten transporteras avses i den här klassificeringen fördröjningen mellan att enheten anlände till transportdestinationen och att den återupptog larmberedskapen. I prehospitala akutsjukvårdsuppdrag där patienten inte transporterades till fortsatt vård avses fördröjningen mellan att enheten anlände till platsen och att den återupptog beredskapen.

Luokituksen versiot
ENSIH - Viive potilaan luovuttamisessa (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3006.2014
ENSIH - Viive potilaan luovuttamisessa
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
30.08.2015 17:49 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj