Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3005
ENSIH - Kuljetusviive
Koodisto
Ei
THL
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Fördröjning i transporten
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Kuljetusviive -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön arviota siitä, miksi potilaan kuljettaminen määränpäähän on viivästynyt poikkeuksellisen paljon (viive kuljettamisen alkamisesta määränpäähän saapumiseen).

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Fördröjning i transporten används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av varför transporten av patienten till destinationen dröjde exceptionellt länge (fördröjning mellan transportavfärden från platsen och ankomst till destinationen)

Luokituksen versiot
ENSIH - Kuljetusviive (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3005.2014
ENSIH - Kuljetusviive
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
30.08.2015 17:28 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj