Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3005
ENSIH - Kuljetusviive
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Fördröjning i transporten
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Kuljetusviive -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön arviota siitä, miksi potilaan kuljettaminen määränpäähän on viivästynyt poikkeuksellisen paljon (viive kuljettamisen alkamisesta määränpäähän saapumiseen).

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Fördröjning i transporten används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av varför transporten av patienten till destinationen dröjde exceptionellt länge (fördröjning mellan transportavfärden från platsen och ankomst till destinationen)

Version details
ENSIH - Kuljetusviive (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3005.2014
ENSIH - Kuljetusviive
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
30.08.2015 17:28 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj