Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3004
ENSIH - Kohteessaoloviive
Koodisto
Ei
THL
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Fördröjning på platsen
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Kohteessaoloviive -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön arviota siitä, miksi ensihoitoyksikkö on viipynyt kohteessa poikkeuksellisen pitkään (viive kohteeseen saapumisesta ensihoitoyksikön kohteesta poistumiseen tai potilaan kuljettamisen alkuun).

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Fördröjning på platsen används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av varför den prehospitala akutsjukvårdsenheten dröjde exceptionellt länge på platsen (fördröjning mellan ankomst till och avfärd från platsen eller inledning av transport av patienten)

Luokituksen versiot
ENSIH - Kohteessaoloviive (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3004.2014
ENSIH - Kohteessaoloviive
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
30.08.2015 17:15 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj