Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3004
ENSIH - Kohteessaoloviive
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Fördröjning på platsen
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Kohteessaoloviive -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön arviota siitä, miksi ensihoitoyksikkö on viipynyt kohteessa poikkeuksellisen pitkään (viive kohteeseen saapumisesta ensihoitoyksikön kohteesta poistumiseen tai potilaan kuljettamisen alkuun).

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Fördröjning på platsen används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av varför den prehospitala akutsjukvårdsenheten dröjde exceptionellt länge på platsen (fördröjning mellan ankomst till och avfärd från platsen eller inledning av transport av patienten)

Version details
ENSIH - Kohteessaoloviive (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3004.2014
ENSIH - Kohteessaoloviive
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
30.08.2015 17:15 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj