Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3003
ENSIH - Kohteen tavoittamisviive
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Fördröjning vid ankomst till platsen
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Kohteen tavoittamisviive -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön arviota siitä, mikä on viivästyttänyt ensihoitoyksikön saapumista kohteeseen poikkeuksellisen paljon (viive tehtävän vastaanottamisesta kohteeseen saapumiseen).

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Fördröjning vid ankomst till platsen används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av vad som fördröjde enhetens ankomst till platsen exceptionellt mycket (fördröjning mellan mottagande av uppdraget och ankomst till platsen).

Version details
ENSIH - Kohteen tavoittamisviive (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3003.2014
ENSIH - Kohteen tavoittamisviive
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
30.08.2015 17:01 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj