Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3003
ENSIH - Kohteen tavoittamisviive
Koodisto
Ei
THL
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Fördröjning vid ankomst till platsen
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Kohteen tavoittamisviive -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön arviota siitä, mikä on viivästyttänyt ensihoitoyksikön saapumista kohteeseen poikkeuksellisen paljon (viive tehtävän vastaanottamisesta kohteeseen saapumiseen).

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Fördröjning vid ankomst till platsen används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva den bedömning som den prehospitala akutsjukvårdspersonalen gjorde av vad som fördröjde enhetens ankomst till platsen exceptionellt mycket (fördröjning mellan mottagande av uppdraget och ankomst till platsen).

Luokituksen versiot
ENSIH - Kohteen tavoittamisviive (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3003.2014
ENSIH - Kohteen tavoittamisviive
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
30.08.2015 17:01 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj