Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3002
ENSIH - Tehtäväkiireellisyys
Koodisto
Ei
THL
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Uppdragets skyndsamhetsgrad
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Tehtäväkiireellisyys -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan hätäkeskuksen tekemää arviointia ensihoitotehtävän kiireellisyydestä. Tarkempi määrittely on julkaistu STM:n Hätäkeskuslaitokselle antamassa tehtävänkäsittelyohjeessa. Tämä luokitus sisältyy myös Hätäkeskuslaitoksen tehtäväkoodiin (141).

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Uppdragets skyndsamhetsgrad används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva nödcentralens bedömning av skyndsamhetsgraden för ett prehospitalt akutsjukvårdsuppdrag. En närmare definition har publicerats i den anvisning för behandling av uppdrag som SHM gett Nödcentralsverket. Den här klassificeringen ingår också i Nödcentralsverkets uppdragskod (141)

Luokituksen versiot
ENSIH - Tehtäväkiireellisyys (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3002.2014
ENSIH - Tehtäväkiireellisyys
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
27.08.2015 11:38 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj