Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3001
ENSIH - Rooli ensihoitotehtävän aikana
Selected version
ENSIH - Rooli ensihoitotehtävän aikana (Default version)
1.2.246.537.6.3001
ENSIH - Rooli ensihoitotehtävän aikana
Codes
No
THL
No
Yes
No
ENSIH - Roll under ett prehospitalt akutsjukvårdsuppdrag

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Rooli ensihoitotehtävän aikana -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön jäsenen roolia ensihoitotehtävän toteuttamisessa.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Roll under ett prehospitalt akutsjukvårdsuppdrag används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva rollen för en medlem av den prehospitala akutsjukvårdspersonalen i ett prehospitalt akutsjukvårdsuppdrag.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.