Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3001
ENSIH - Rooli ensihoitotehtävän aikana
Koodisto
Ei
THL
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Roll under ett prehospitalt akutsjukvårdsuppdrag
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Rooli ensihoitotehtävän aikana -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön jäsenen roolia ensihoitotehtävän toteuttamisessa.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Roll under ett prehospitalt akutsjukvårdsuppdrag används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva rollen för en medlem av den prehospitala akutsjukvårdspersonalen i ett prehospitalt akutsjukvårdsuppdrag.

Luokituksen versiot
ENSIH - Rooli ensihoitotehtävän aikana (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3001.2014
ENSIH - Rooli ensihoitotehtävän aikana
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
27.08.2015 11:15 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj