Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3001
ENSIH - Rooli ensihoitotehtävän aikana
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Roll under ett prehospitalt akutsjukvårdsuppdrag
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Rooli ensihoitotehtävän aikana -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitohenkilöstön jäsenen roolia ensihoitotehtävän toteuttamisessa.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Roll under ett prehospitalt akutsjukvårdsuppdrag används i den strukturerade journalen för den prehospitala akutsjukvården inom hälso- och sjukvården för att beskriva rollen för en medlem av den prehospitala akutsjukvårdspersonalen i ett prehospitalt akutsjukvårdsuppdrag.

Version details
ENSIH - Rooli ensihoitotehtävän aikana (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3001.2014
ENSIH - Rooli ensihoitotehtävän aikana
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
27.08.2015 11:15 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj