Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3000
ENSIH - Ensihoidon pätevyys
Selected version
ENSIH - Ensihoidon pätevyys (Default version)
1.2.246.537.6.3000
ENSIH - Ensihoidon pätevyys
Codes
No
THL
No
Yes
ENSIH - Behörighet inom den prehospitala akutsjukvården

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Ensihoidon pätevyys -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitopalvelussa työskentelevän henkilön ensihoitoon liittyvää ammatillista pätevyyttä. Luokituksen jaottelu perustuu ensihoitoasetukseen (STM asetus ensihoitopalvelusta 340/2011).

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Behörighet inom den prehospitala akutsjukvården används i den strukturella journalen över prehospital akutsjukvård inom hälso- och sjukvården för att beskriva yrkesbehörigheten i fråga om prehospital akutsjukvård hos en person som arbetar inom den prehospitala akutsjukvården. Klassificeringen baserar sig på SHM:s förordning om prehospital akutsjukvård (340/2011)

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.