Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3000
ENSIH - Ensihoidon pätevyys
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Behörighet inom den prehospitala akutsjukvården
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Ensihoidon pätevyys -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan ensihoitopalvelussa työskentelevän henkilön ensihoitoon liittyvää ammatillista pätevyyttä. Luokituksen jaottelu perustuu ensihoitoasetukseen (STM asetus ensihoitopalvelusta 340/2011).

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: Klassificeringen ENSIH - Behörighet inom den prehospitala akutsjukvården används i den strukturella journalen över prehospital akutsjukvård inom hälso- och sjukvården för att beskriva yrkesbehörigheten i fråga om prehospital akutsjukvård hos en person som arbetar inom den prehospitala akutsjukvården. Klassificeringen baserar sig på SHM:s förordning om prehospital akutsjukvård (340/2011)

Version details
ENSIH - Ensihoidon pätevyys (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3000.2014
ENSIH - Ensihoidon pätevyys
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
27.08.2015 10:40 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj