Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.216
Hilmo - Jonottamisen syy
Koodisto
Ei
Hilmo
Ei
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Luokitusohje:http://www.stakes.fi/FI/tilastot/nettihilmo/hilmokayttajille.htm
Ruotsinnos:T
WWW:http://www.stakes.fi/FI/tilastot/nettihilmo/hilmokayttajille.htm
Kuvaus:

Kuvaus:

Jonottamisen syy luokitus kuvaa potilaan hoitoon odottamisen syitä.

Beskrivning:

Klassifikationen Orsak till köande beskriver orsaker till att patienten väntar på vård.

Käyttötarkoitus:

Luokitusta käytetään erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurannan arvioimiseen.

Använingsändamål:

Klassifikatioen används vid uppföljningen av tillgången till specialiserad sjukvård

Kehittämisvastuu:

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurannan yhteistyöryhmä ja asiantuntijaryhmä

Utvecklingsansvar:

Samarbetsgruppen för uppföljning av tillgången till specialiserad sjukvård och sakkunniggruppen för uppföljning av tillgången till specialiserad sjukvård

Vastuuhenkilö: Pirjo Häkkinen, THL

Ansvarig person: Pirjo Häkkinen, Institutet för hälsa och välfärd

 

Luokituksen versiot
Hilmo - Jonottamisen syy versio 1996 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.216.1996
Hilmo - Jonottamisen syy versio 1996
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2009 - 31.12.2099
27.09.2012 09:47 / Peltonen, Veli-Pekka
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj