Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.216
Hilmo - Jonottamisen syy
Codes
No
Hilmo
No
Yes
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Luokitusohje:http://www.stakes.fi/FI/tilastot/nettihilmo/hilmokayttajille.htm
Ruotsinnos:T
WWW:http://www.stakes.fi/FI/tilastot/nettihilmo/hilmokayttajille.htm
Description:

Kuvaus:

Jonottamisen syy luokitus kuvaa potilaan hoitoon odottamisen syitä.

Beskrivning:

Klassifikationen Orsak till köande beskriver orsaker till att patienten väntar på vård.

Käyttötarkoitus:

Luokitusta käytetään erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurannan arvioimiseen.

Använingsändamål:

Klassifikatioen används vid uppföljningen av tillgången till specialiserad sjukvård

Kehittämisvastuu:

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurannan yhteistyöryhmä ja asiantuntijaryhmä

Utvecklingsansvar:

Samarbetsgruppen för uppföljning av tillgången till specialiserad sjukvård och sakkunniggruppen för uppföljning av tillgången till specialiserad sjukvård

Vastuuhenkilö: Pirjo Häkkinen, THL

Ansvarig person: Pirjo Häkkinen, Institutet för hälsa och välfärd

 

Version details
Hilmo - Jonottamisen syy versio 1996 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.216.1996
Hilmo - Jonottamisen syy versio 1996
Status ImageActive
Active
01.01.2009 - 31.12.2099
03.03.2022 12:55 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj