Classification and classification version details
1.2.246.537.6.216
Hilmo - Jonottamisen syy
Selected version
Hilmo - Jonottamisen syy versio 1996 (Default version)
1.2.246.537.6.216
Hilmo - Jonottamisen syy
Codes
No
Hilmo
No
Yes

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

http://www.stakes.fi/FI/tilastot/nettihilmo/hilmokayttajille.htm
T
http://www.stakes.fi/FI/tilastot/nettihilmo/hilmokayttajille.htm

Kuvaus:

Jonottamisen syy luokitus kuvaa potilaan hoitoon odottamisen syitä.

Beskrivning:

Klassifikationen Orsak till köande beskriver orsaker till att patienten väntar på vård.

Käyttötarkoitus:

Luokitusta käytetään erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurannan arvioimiseen.

Använingsändamål:

Klassifikatioen används vid uppföljningen av tillgången till specialiserad sjukvård

Kehittämisvastuu:

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seurannan yhteistyöryhmä ja asiantuntijaryhmä

Utvecklingsansvar:

Samarbetsgruppen för uppföljning av tillgången till specialiserad sjukvård och sakkunniggruppen för uppföljning av tillgången till specialiserad sjukvård

Vastuuhenkilö: Pirjo Häkkinen, THL

Ansvarig person: Pirjo Häkkinen, Institutet för hälsa och välfärd

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.