Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.12.2002.364
Kela/Lomake - Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta
Koodisto
Kyllä
Muut
Ei
Klassifikationsnamn_sv:FPA/Blankett - Intyg över graviditet eller efterundersökning
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.364
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Kela/Lomake - Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta - lomakkeella lääkäri, kätilö tai terveydenhoitaja antaa äitiys- ja vanhempainpäivärahan, äitiysavustuksen ja mahdollisen erityisäitiysrahan käsittelyä varten tarvittavia raskautta koskevia tietoja. Lomake voi olla uuden hakemuksen liite (ns. raskaustodistus) tai vanhempainrahan maksamista varten tarvittava todistus jälkitarkastuksen suorittamisesta. Lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Rakenteen mukaiset lomakkeet tallennetaan Potilastiedon arkistoon, ja ne voidaan välittää sähköisesti Kelan etuuskäsittelyyn.

Vastuutaho: Kela, Lomaketiimi.

Användningsändamål: FPA/Blankett - På blanketten Intyg över graviditet eller efterundersökning lämnar en läkare, barnmorska eller hälsovårdare de uppgifter om graviditeten som behövs vid handläggningen av ansökan om moderskaps- och föräldradagpenning, moderskapsunderstöd och eventuell särskild moderskapspenning. Blanketten kan vara en bilaga till en ny ansökan (s.k. graviditetsintyg) eller utgöra det intyg över genomförd efterundersökning som behövs för utbetalning av föräldrapenning. Blankettstrukturen används i datasystemen inom hälso- och sjukvården. Blanketter som följer strukturen lagras i patientdataarkivet och de kan förmedlas elektroniskt till förmånshandläggningen vid FPA.

Luokituksen versiot
Kela/Lomake - Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta SV 75 03.14 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.364.20140301
Kela/Lomake - Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta SV 75 03.14
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.03.2014 - 31.12.2099
29.08.2018 10:58 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj