Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.12.2002.148
Kela/Lomake - Todistus matkakorvausta varten
Koodisto
Kyllä
Muut
Ei
Klassifikationsnamn_sv:FPA/Blankett - Intyg för reseersättning
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.148
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Kela/Lomake - Todistus matkakorvausta varten -lomakkeen täyttää terveydenhuollon ammattihenkilö silloin, kun potilaan tai kuntoutujan sairaus tai terveydentila edellyttää kuljetusta erityisajoneuvolla. Lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Rakenteen mukaiset lomakkeet tallennetaan Potilastiedon arkistoon, ja ne voidaan välittää sähköisesti Kelan etuuskäsittelyyn.

Vastuutaho: Kela, Lomaketiimi

Användningsändamål: FPA/Blankett - Blanketten Intyg för reseersättning fylls i av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården när patientens eller rehabiliteringsklientens sjukdom eller hälsotillstånd förutsätter transport med specialfordon. Blankettstrukturen används i datasystemen inom hälso- och sjukvården. Blanketter som följer strukturen lagras i patientdataarkivet och de kan förmedlas elektroniskt till förmånshandläggningen vid FPA.

Luokituksen versiot
Kela/Lomake - Todistus matkakorvausta varten SV 67 01.14 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.148.20140101
Kela/Lomake - Todistus matkakorvausta varten SV 67 01.14
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2014 - 31.12.2099
29.08.2018 10:40 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj