Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.148
Kela/Lomake - Todistus matkakorvausta varten
Codes
Yes
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:FPA/Blankett - Intyg för reseersättning
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.148
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Kela/Lomake - Todistus matkakorvausta varten -lomakkeen täyttää terveydenhuollon ammattihenkilö silloin, kun potilaan tai kuntoutujan sairaus tai terveydentila edellyttää kuljetusta erityisajoneuvolla. Lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Rakenteen mukaiset lomakkeet tallennetaan Potilastiedon arkistoon, ja ne voidaan välittää sähköisesti Kelan etuuskäsittelyyn.

Vastuutaho: Kela

Användningsändamål: FPA/Blankett - Blanketten Intyg för reseersättning fylls i av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården när patientens eller rehabiliteringsklientens sjukdom eller hälsotillstånd förutsätter transport med specialfordon. Blankettstrukturen används i datasystemen inom hälso- och sjukvården. Blanketter som följer strukturen lagras i patientdataarkivet och de kan förmedlas elektroniskt till förmånshandläggningen vid FPA.

Version details
Kela/Lomake - Todistus matkakorvausta varten SV 67 01.14 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.148.20140101
Kela/Lomake - Todistus matkakorvausta varten SV 67 01.14
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
25.11.2019 14:26 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj