Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.145
Kela/Lomake - Lääkärintodistus D
Selected version
Kela/Lomake - Lääkärintodistus D SV 10 01.15 (Default version)
1.2.246.537.6.12.2002.145
Kela/Lomake - Lääkärintodistus D
Codes
Yes
Others
No
Yes
FPA/Blankett - Läkarintyg D

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

1.2.246.537.6.12.2002.145
Lomakerakenne
T

Käyttötarkoitus: Kela/Lomake - Lääkärintodistus D on lääkärin tekemä todistus erityishoitorahan hakua varten. Todistuksen täyttää sairaalassa tai sairaalan tai erityishuoltopiirin poliklinikalla lääkäri. Hoitoon osallistumisen varmentaa sairaala. Kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssin todistuksen antaa esimerkiksi kurssiohjaaja. Lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Rakenteen mukaiset lomakkeet tallennetaan Potilastiedon arkistoon, ja ne voidaan välittää sähköisesti Kelan etuuskäsittelyyn.

Vastuutaho: Kela

Användningsändamål: FPA/Blankett - Läkarintyg D är ett intyg av en läkare för ansökan om specialvårdspenning. På sjukhus och sjukhuspoliklinik eller poliklinik inom specialomsorgsdistrikt ifylls intyget av läkare. Sjukhuset bekräftar vårddeltagandet. Intyg över rehabiliterings- eller anpassningsträningskurs utfärdas av t.ex. kursledaren. Blankettstrukturen används i datasystemen inom hälso- och sjukvården. Blanketter som följer strukturen lagras i patientdataarkivet och de kan förmedlas elektroniskt till förmånshandläggningen vid FPA.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.