Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.12.2002.145
Kela/Lomake - Lääkärintodistus D
Koodisto
Kyllä
Muut
Ei
Klassifikationsnamn_sv:FPA/Blankett - Läkarintyg D
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.145
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Kela/Lomake - Lääkärintodistus D on lääkärin tekemä todistus erityishoitorahan hakua varten. Todistuksen täyttää sairaalassa tai sairaalan tai erityishuoltopiirin poliklinikalla lääkäri. Hoitoon osallistumisen varmentaa sairaala. Kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssin todistuksen antaa esimerkiksi kurssiohjaaja. Lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Rakenteen mukaiset lomakkeet tallennetaan Potilastiedon arkistoon, ja ne voidaan välittää sähköisesti Kelan etuuskäsittelyyn.

Vastuutaho: Kela, Lomaketiimi

Användningsändamål: FPA/Blankett - Läkarintyg D är ett intyg av en läkare för ansökan om specialvårdspenning. På sjukhus och sjukhuspoliklinik eller poliklinik inom specialomsorgsdistrikt ifylls intyget av läkare. Sjukhuset bekräftar vårddeltagandet. Intyg över rehabiliterings- eller anpassningsträningskurs utfärdas av t.ex. kursledaren. Blankettstrukturen används i datasystemen inom hälso- och sjukvården. Blanketter som följer strukturen lagras i patientdataarkivet och de kan förmedlas elektroniskt till förmånshandläggningen vid FPA.

Luokituksen versiot
Kela/Lomake - Lääkärintodistus D SV 10 01.15 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.145.20150101
Kela/Lomake - Lääkärintodistus D SV 10 01.15
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2015 - 31.12.2099
29.08.2018 10:19 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj