Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.12.2002.375
Kela/Lomake - Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta
Koodisto
Kyllä
Muut
Ei
Klassifikationsnamn_sv:FPA/Blankett - Läkarutlåtande - Behov av särskild moderskapsledighet
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.375
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Kela/Lomake - Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta -lomakkeella lääkäri antaa erityisäitiysvapaan käsittelyä varten tarvittavia tietoja. Lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Rakenteen mukaiset lomakkeet tallennetaan Potilastiedon arkistoon, ja ne voidaan välittää sähköisesti Kelan etuuskäsittelyyn.

Vastuutaho: Kela, Lomaketiimi

Användningsändamål: FPA/Blankett - På blanketten Läkarutlåtande om behov av särskild moderskapsledighet lämnar en läkare de uppgifter som behövs för handläggning av ansökan om särskild moderskapsledighet. Blankettstrukturen används i datasystemen inom hälso- och sjukvården. Blanketter som följer strukturen lagras i patientdataarkivet och de kan förmedlas elektroniskt till förmånshandläggningen vid FPA.

Luokituksen versiot
Kela/Lomake - Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta SV 97 09.14 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.375.20140901
Kela/Lomake - Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta SV 97 09.14
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.09.2014 - 31.12.2099
25.01.2019 09:00 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj