Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.375
Kela/Lomake - Lääkärinlausunto erityisraskausvapaan tarpeesta
Codes
Yes
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:FPA/Blankett - Läkarutlåtande -Behov av särskild graviditetsledighet
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2002.375
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Kela/Lomake - Lääkärinlausunto erityisraskausvapaan tarpeesta -lomakkeella lääkäri antaa erityisäitiysvapaan käsittelyä varten tarvittavia tietoja. Lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Rakenteen mukaiset lomakkeet tallennetaan Potilastiedon arkistoon, ja ne voidaan välittää sähköisesti Kelan etuuskäsittelyyn.

Vastuutaho: Kela

Användningsändamål: FPA/Blankett - Behov av särskild graviditetsledighet lämnar en läkare de uppgifter som behövs för handläggning av ansökan om särskild moderskapsledighet. Blankettstrukturen används i datasystemen inom hälso- och sjukvården. Blanketter som följer strukturen lagras i patientdataarkivet och de kan förmedlas elektroniskt till förmånshandläggningen vid FPA.

Version details
Kela/Lomake - Lääkärinlausunto erityisraskausvapaan tarpeesta SV 97 02.22 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.375.20140901
Kela/Lomake - Lääkärinlausunto erityisraskausvapaan tarpeesta SV 97 02.22
Strict
Status ImageActive
Active
01.09.2014 - 31.12.2099
24.03.2022 08:52 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj