Classification and classification version details
1.2.246.537.6.213
Hilmo - Tarkoituksenmukainen hoitopaikka
Selected version
Hilmo - Tarkoituksenmukainen hoitopaikka versio 1996 (Default version)
1.2.246.537.6.213
Hilmo - Tarkoituksenmukainen hoitopaikka
Codes
No
Hilmo
No
Yes

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

T
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuollon asiakaslaskennan hoitoilmoituksissa tarkoituksenmukaista hoitopaikkaa käytetään laskentahetkellä ilmoittamaan arvio siitä mikä olisi asiakkaalle paras hoitomuoto- tai paikka.


Vastuutaho: Hilmo asiantuntijaryhmä

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.