Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.213
Hilmo - Tarkoituksenmukainen hoitopaikka
Codes
No
Hilmo
No
Yes
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuollon asiakaslaskennan hoitoilmoituksissa tarkoituksenmukaista hoitopaikkaa käytetään laskentahetkellä ilmoittamaan arvio siitä mikä olisi asiakkaalle paras hoitomuoto- tai paikka.


Vastuutaho: Hilmo asiantuntijaryhmä

 

Version details
Hilmo - Tarkoituksenmukainen hoitopaikka versio 1996 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.213.1996
Hilmo - Tarkoituksenmukainen hoitopaikka versio 1996
Status ImageActive
Active
01.01.1995 - 31.12.2099
24.10.2011 18:59 / Peltonen, Veli-Pekka
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj