Classification and classification version details
1.2.246.537.6.212
Hilmo - Jatkohoito
Selected version
Hilmo - Jatkohoito 1996 (Default version)
1.2.246.537.6.212
Hilmo - Jatkohoito
Codes
No
Hilmo
No
Yes
No

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

T
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo

Käyttötarkoitus: Luokitusta käytetään sosiaalihuollon hoitoilmoituksien päättyneissä hoitojaksoissa. Jatkohoitokoodilla kuvataan potilaan/asiakkaan sovittu jatkohoito tai kuoleminen

Vastuutaho: Hilmo asiantuntijaryhmä

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.