Classification and classification version details
1.2.246.537.6.212
Hilmo - Jatkohoito
Selected version
Hilmo - Jatkohoito 1996 (Default version)
1.2.246.537.6.212
Hilmo - Jatkohoito
Codes
No
Hilmo
No
Yes

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

T
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo

Käyttötarkoitus: Luokitusta käytetään sosiaalihuollon hoitoilmoituksien päättyneissä hoitojaksoissa. Jatkohoitokoodilla kuvataan potilaan/asiakkaan sovittu jatkohoito tai kuoleminen

Vastuutaho: Hilmo asiantuntijaryhmä

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.