Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.212
Hilmo - Jatkohoito
Koodisto
Ei
Hilmo
Ei
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Luokitusta käytetään sosiaalihuollon hoitoilmoituksien päättyneissä hoitojaksoissa. Jatkohoitokoodilla kuvataan potilaan/asiakkaan sovittu jatkohoito tai kuoleminen

Vastuutaho: Hilmo asiantuntijaryhmä

 

Luokituksen versiot
Hilmo - Jatkohoito 1996 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.212.1996
Hilmo - Jatkohoito 1996
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.1996 - 31.12.2099
24.10.2011 18:55 / Peltonen, Veli-Pekka
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj