Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.1400
eArkisto - Ostopalvelun tyyppi
Koodisto
Ei
Ei
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: eArkisto - Ostopalvelun tyyppi -koodistoa  käytetään Potilastiedon arkistossa erottamaan, onko kyseessä potilaskohtainen vai väestötasoinen ostopalvelu.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palveluryhmä

Användningsändamål: Typ av köptjänst används för att i patientdataarkivet kunna urskilja om det är fråga om en patientspecifik köptjänst eller en köptjänst på befolkningsnivå.

Luokituksen versiot
eArkisto - Ostopalvelun tyyppi (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.1400.1
eArkisto - Ostopalvelun tyyppi
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
30.06.2014 - 31.12.2099
17.04.2018 11:02 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj