Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1400
eArkisto - Ostopalvelun tyyppi
Codes
No
No
Yes
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: eArkisto - Ostopalvelun tyyppi -koodistoa  käytetään Potilastiedon arkistossa erottamaan, onko kyseessä potilaskohtainen vai rekisteritasoinen ostopalvelu.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palveluryhmä

Användningsändamål: Typ av köptjänst används för att i patientdataarkivet kunna urskilja om det är fråga om en patientspecifik köptjänst eller en köptjänst på registernivå.

Version details
eArkisto - Ostopalvelun tyyppi (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1400.1
eArkisto - Ostopalvelun tyyppi
Status ImageActive
Active
30.06.2014 - 31.12.2099
16.06.2022 11:27 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj