Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2012.348
THL/Tietosisältö - Ensihoito
Selected version
THL/Tietosisältö - Ensihoito (Default version)
1.2.246.537.6.12.2012.348
THL/Tietosisältö - Ensihoito
Codes
Yes
THL
No
Yes
THL/Informationsinnehåll - Prehospital akutsjukvård

5 ei ole määritelty tilastotuotannossa eikä Kanta-palveluissa

1.2.246.537.6.12.2012.348
Tietosisältö
T

Käyttötarkoitus: THL/Tietosisältö - Ensihoito määrittää valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon tallennettavan ensihoitokertomuksen rakenteisen kirjauksen tietosisällön.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: THL/Informationsinnehåll - Prehospital akutsjukvård definierar informationsinnehållet i den strukturerade dokumenteringen i journalen över prehospital akutsjukvård som ska lagras i patientdataarkivet.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.