Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2012.348
THL/Tietosisältö - Ensihoito
Codes
Yes
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:THL/Informationsinnehåll - Prehospital akutsjukvård
Luokituksen peruste:

5 ei ole määritelty tilastotuotannossa eikä Kanta-palveluissa

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2012.348
Luokitustyyppi:Tietosisältö
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: THL/Tietosisältö - Ensihoito määrittää valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon tallennettavan ensihoitokertomuksen rakenteisen kirjauksen tietosisällön.

Vastuutaho: THL

Användningssyfte: THL/Informationsinnehåll - Prehospital akutsjukvård definierar informationsinnehållet i den strukturerade dokumenteringen i journalen över prehospital akutsjukvård som ska lagras i patientdataarkivet.

Version details
THL/Tietosisältö - Ensihoito (Default version)
THL/Tietosisältö - Ensihoito 201401
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2012.348.201901
THL/Tietosisältö - Ensihoito
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
26.02.2021 14:24 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj