Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1246
Sosiaalihuolto - Saavutettavan palvelun tyyppi
Selected version
Sosiaalihuolto - Saavutettavan palvelun tyyppi (Default version)
1.2.246.537.6.1246
Sosiaalihuolto - Saavutettavan palvelun tyyppi
Codes
No
THL
No
Yes
No
Socialvård - Typ av tillgänglig service
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Saavutettavan palvelun tyyppi -luokitusta käytetään kuvaamaan sosiaalihuollon asiakkaan tarvitsemaa palvelua, jonka saavutettavuutta arvioidaan. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään asiakirjassa iäkkäiden palvelutarpeen arvio. Luokitusta käytetään yhdessä Sosiaalihuolto - Palvelun saavuttamisen arvio -luokituksen kanssa. 
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård ¿ Typ av tillgänglig service används för att beskriva den service som en klient inom socialvården behöver och vars tillgänglighet bedöms. I socialvårdens klientdatamodell används klassificeringen i handlingen bedömning av servicebehovet för äldre. Klassificeringen används tillsammans med klassificeringen Socialvård ¿ Bedömning av servicens tillgänglighet. 
 
Ansvarig aktör: THL

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.