Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1246
Sosiaalihuolto - Saavutettavan palvelun tyyppi
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Typ av tillgänglig service
Luokituksen peruste:
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
Ruotsinnos:T
Description:
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Saavutettavan palvelun tyyppi -luokitusta käytetään kuvaamaan sosiaalihuollon asiakkaan tarvitsemaa palvelua, jonka saavutettavuutta arvioidaan. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään asiakirjassa iäkkäiden palvelutarpeen arvio. Luokitusta käytetään yhdessä Sosiaalihuolto - Palvelun saavuttamisen arvio -luokituksen kanssa. 
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård ¿ Typ av tillgänglig service används för att beskriva den service som en klient inom socialvården behöver och vars tillgänglighet bedöms. I socialvårdens klientdatamodell används klassificeringen i handlingen bedömning av servicebehovet för äldre. Klassificeringen används tillsammans med klassificeringen Socialvård ¿ Bedömning av servicens tillgänglighet. 
 
Ansvarig aktör: THL

 

Version details
Sosiaalihuolto - Saavutettavan palvelun tyyppi (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1246.201401
Sosiaalihuolto - Saavutettavan palvelun tyyppi
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
08.11.2021 12:35 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj