Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1248
Sosiaalihuolto - Ratkaisun laji
Selected version
Sosiaalihuolto - Ratkaisun laji (Default version)
1.2.246.537.6.1248
Sosiaalihuolto - Ratkaisun laji
Codes
No
THL
No
Yes
No
Socialvård - Typ av beslut
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Ratkaisun laji -luokitusta käytetään kuvaamaan sitä, onko viranomaisen hallintopäätöksellään antama ratkaisu asiakkaan tekemän hakemuksen kannalta myönteinen, kielteinen vai osittain myönteinen. Asiakkaan näkökulmasta luokituksen tarkoituksena on kuvata sitä, saiko hän hakemansa etuuden tai palvelun kokonaan, osittain vai ei ollenkaan.
 
Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa niissä päätösasiakirjoissa, joissa annetaan päätös asiakkaan hakemuksen perusteella.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Typ av beslut används för att beskriva om myndighetens förvaltningsbeslut är positivt, negativt eller delvis positivt för klientens ansökan. Ur klientens perspektiv beskriver klassificeringen om klienten beviljades den sökta förmånen eller servicen helt, delvis eller inte alls.
 
I socialvårdens klientdatamodell används klassificeringen i de beslutshandlingar där beslut fattas utifrån klientens ansökan.
 
Ansvarig aktör: THL

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.