Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1244
THL - Henkilön oma arvio
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:THL – Personens egen bedömning
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: THL - Henkilön oma arvio -luokituksella kuvataan sosiaalihuollon asiakkaan tai terveydenhuollon potilaan esittämä arvio tarkastelun kohteena olevasta asiasta.

Sosiaalihuollossa luokitusta käytetään, kun halutaan esimerkiksi selvittää asiakkaan oma kokemus terveydentilastaan, arkisuoriutumisestaan tai toimintakyvystään.  Tilanteissa, joissa asiakas ei itse kykene ilmaisemaan kokemustaan arvioitavasta asiasta, voidaan käyttää hänen edustajansa tai läheisensä arviota.

Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään asiakasasiakirjoissa päihdehuollon tilannearvio ja kehitysvammaisten, kotipalvelujen, omaishoidon tuen, vammaispalvelujen ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvio sekä työllistymisen tukemisen alkuarvio, sekä seuraavissa tietokomponenteissa: terveydentilan, kognitiivisen toimintakyvyn, fyysisen toimintakyvyn ja arkielämän arviointi.

Terveydentilan arviolla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaista kokemusta  terveydestään. Arkisuoriutumisen arviolla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaista käsitystä edellytyksistään selviytyä jokapäiväisissä askareissa, kuten raha-asioiden hoitamisessa, kaupassa asioimisessa, ansiotyössä, opiskelussa tai vapaa-ajantoiminnoissa. Toimintakyvyn arviolla tarkoitetaan asiakkaan kokemaa valmiutta toimia elämäntilanteensa ja sen vaatimusten kannalta tarkoituksenmukaisesti, esimerkiksi hänen kykyään liikkua, keskittyä, muistaa ja oppia uusia asioita.

Vastuutaho: THL

Version details
THL - Henkilön oma arvio (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1244.2014
THL - Henkilön oma arvio
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
24.07.2015 10:33 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj