Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.606
THL - Lääkkeen tyyppi
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:THL–Typ av läkemedel
Luokituksen peruste:

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: THL - Lääkkeen tyyppi -luokitusta käytetään lääkemerkinnässä, sähköisessä reseptissä ja Tiedonhallintapalvelun lääkityslistalla ilmoittamaan, onko potilaalle määrätty lääke käytössä avohoidossa vai sairaalahoidossa tai onko lääke potilaan itsensä aloittama.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL – Typ av läkemedel används för läkemedelsanteckningar, elektroniska recept och i medicineringslistan i informationshanteringstjänsten. Klassifikationen anger om läkemedlet har förskrivits för öppenvård, sjukhusvård eller om det är patienten själv som har påbörjat medicineringen.

Ansvarig aktör: THL

Version details
THL - Lääkkeen tyyppi 2014 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.606.2014
THL - Lääkkeen tyyppi 2014
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
02.03.2016 14:16 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj