Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1238
Sosiaalihuolto - Työn tai koulutuksen vastaanottamisen rajoite
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Begränsning för att ta emot arbete eller utbildning
Luokituksen peruste:
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus:  Sosiaalihuolto - Työn tai koulutuksen vastaanottamisen rajoite  -luokitusta käytetään kuvaamaan työttömänä olevan henkilön itsensä ilmaisemia rajoituksia ottaa vastaan työtä tai koulutusta. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään asiakirjassa aktivointisuunnitelma.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Begränsning för att ta emot arbete eller utbildning används för att beskriva begränsningar för att ta emot arbete eller utbildning som den arbetslösa klienten själv har uttryckt. I socialvårdens klientdatamodell används klassificeringen i handlingen aktiveringsplan.

Version details
Sosiaalihuolto - Työn tai koulutuksen vastaanottamisen rajoite 2014 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1238.2014
Sosiaalihuolto - Työn tai koulutuksen vastaanottamisen rajoite 2014
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
05.02.2019 13:27 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj