Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1238
Sosiaalihuolto - Työn tai koulutuksen vastaanottamisen rajoite
Selected version
Sosiaalihuolto - Työn tai koulutuksen vastaanottamisen rajoite 2014 (Default version)
1.2.246.537.6.1238
Sosiaalihuolto - Työn tai koulutuksen vastaanottamisen rajoite
Codes
No
THL
No
Yes
Socialvård - Begränsning för att ta emot arbete eller utbildning
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus:  Sosiaalihuolto - Työn tai koulutuksen vastaanottamisen rajoite  -luokitusta käytetään kuvaamaan työttömänä olevan henkilön itsensä ilmaisemia rajoituksia ottaa vastaan työtä tai koulutusta. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään asiakirjassa aktivointisuunnitelma.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Begränsning för att ta emot arbete eller utbildning används för att beskriva begränsningar för att ta emot arbete eller utbildning som den arbetslösa klienten själv har uttryckt. I socialvårdens klientdatamodell används klassificeringen i handlingen aktiveringsplan.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.