Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1238
Sosiaalihuolto - Työn tai koulutuksen vastaanottamisen rajoite
Selected version
Sosiaalihuolto - Työn tai koulutuksen vastaanottamisen rajoite 2014 (Default version)
1.2.246.537.6.1238
Sosiaalihuolto - Työn tai koulutuksen vastaanottamisen rajoite
Codes
No
THL
No
Yes
No
Socialvård - Begränsning för att ta emot arbete eller utbildning
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T

Käyttötarkoitus:  Sosiaalihuolto - Työn tai koulutuksen vastaanottamisen rajoite  -luokitusta käytetään kuvaamaan työttömänä olevan henkilön itsensä ilmaisemia rajoituksia ottaa vastaan työtä tai koulutusta. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään asiakirjassa aktivointisuunnitelma.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Begränsning för att ta emot arbete eller utbildning används för att beskriva begränsningar för att ta emot arbete eller utbildning som den arbetslösa klienten själv har uttryckt. I socialvårdens klientdatamodell används klassificeringen i handlingen aktiveringsplan.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.