Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1241
Sosiaalihuolto - Sosiaaliasiamiehen toimenpide
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Socialombudsmannens åtgärder
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Sosiaaliasiamiehen toimenpide -luokitusta käytetään kuvaamaan toimenpiteitä, joita sosiaaliasiamies toteuttaa asiakkaan asian käsittelyssä.
 
Luokitusta voidaan käyttää sosiaaliasiamiehen työn alueellisessa ja paikallisessa tilastoinnissa. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään merkinnässä sosiaaliasiamiehen toiminnasta.
 
Vastuutaho: THL
Version details
Sosiaalihuolto - Sosiaaliasiamiehen toimenpide 2014 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1241.2014
Sosiaalihuolto - Sosiaaliasiamiehen toimenpide 2014
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
23.07.2015 14:09 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj