Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1241
Sosiaalihuolto - Sosiaaliasiamiehen toimenpide
Selected version
Sosiaalihuolto - Sosiaaliasiamiehen toimenpide 2014 (Default version)
1.2.246.537.6.1241
Sosiaalihuolto - Sosiaaliasiamiehen toimenpide
Codes
No
THL
No
Yes
Socialvård - Socialombudsmannens åtgärder

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Sosiaaliasiamiehen toimenpide -luokitusta käytetään kuvaamaan toimenpiteitä, joita sosiaaliasiamies toteuttaa asiakkaan asian käsittelyssä.
 
Luokitusta voidaan käyttää sosiaaliasiamiehen työn alueellisessa ja paikallisessa tilastoinnissa. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään merkinnässä sosiaaliasiamiehen toiminnasta.
 
Vastuutaho: THL
Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.