Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1243
Sosiaalihuolto - Palvelutarpeen ilmoittaja
Selected version
Sosiaalihuolto - Palvelutarpeen ilmoittaja 2014 (Default version)
1.2.246.537.6.1243
Sosiaalihuolto - Palvelutarpeen ilmoittaja
Codes
No
THL
No
Yes
Socialvård - Anmälare av servicebehov

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Palvelutarpeen ilmoittaja -luokitusta käytetään kuvaamaan sitä tahoa, joka tekee ilmoituksen henkilön mahdollisesta sosiaalipalvelujen tarpeesta. Luokitus jaottelee palvelutarpeen ilmoittajat sen mukaan, millainen suhde heillä on palvelutarpeessa olevaan henkilöön. Palvelutarpeen ilmoittajat voivat olla yksityishenkilöitä tai ammattihenkilöitä. Ammattihenkilöitä koskevat luokat perustuvat niihin työtehtäviin, joiden yhteydessä sosiaalipalvelutarve on havaittu. Ammattihenkilöt voivat toimia julkisella, yksityisellä tai järjestösektorilla, virka- tai työsuhteessa, luottamustoimessa, toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina

Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa tietokomponentissa ilmoittaja sekä seuraavissa asiakasasiakirjoissa: lastensuojeluilmoitus, pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi, ilmoitus sosiaalipalvelujen tarpeesta, ilmoitus kotipalvelujen tarpeesta, yhteydenotto koulukuraattoriin, ilmoitus päihdehuollon tarpeesta, ilmoitus vammaispalvelujen tarpeesta ja ilmoitus kehitysvammaisten erityishuollon tarpeesta. Luokituksesta voidaan suodattaa tarpeelliset luokat eri käyttöyhteyksiin. Luokituksella pyritään ohjaamaan ammattihenkilöiden työtä ja edistämään asiakastiedon rakenteista kirjaamista. Luokitusta voidaan käyttää myös paikallisessa tilastoinnissa.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.