Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1243
Sosiaalihuolto - Palvelutarpeen ilmoittaja
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Anmälare av servicebehov
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Palvelutarpeen ilmoittaja -luokitusta käytetään kuvaamaan sitä tahoa, joka tekee ilmoituksen henkilön mahdollisesta sosiaalipalvelujen tarpeesta. Luokitus jaottelee palvelutarpeen ilmoittajat sen mukaan, millainen suhde heillä on palvelutarpeessa olevaan henkilöön. Palvelutarpeen ilmoittajat voivat olla yksityishenkilöitä tai ammattihenkilöitä. Ammattihenkilöitä koskevat luokat perustuvat niihin työtehtäviin, joiden yhteydessä sosiaalipalvelutarve on havaittu. Ammattihenkilöt voivat toimia julkisella, yksityisellä tai järjestösektorilla, virka- tai työsuhteessa, luottamustoimessa, toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina

Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa tietokomponentissa ilmoittaja sekä seuraavissa asiakasasiakirjoissa: lastensuojeluilmoitus, pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi, ilmoitus sosiaalipalvelujen tarpeesta, ilmoitus kotipalvelujen tarpeesta, yhteydenotto koulukuraattoriin, ilmoitus päihdehuollon tarpeesta, ilmoitus vammaispalvelujen tarpeesta ja ilmoitus kehitysvammaisten erityishuollon tarpeesta. Luokituksesta voidaan suodattaa tarpeelliset luokat eri käyttöyhteyksiin. Luokituksella pyritään ohjaamaan ammattihenkilöiden työtä ja edistämään asiakastiedon rakenteista kirjaamista. Luokitusta voidaan käyttää myös paikallisessa tilastoinnissa.

Vastuutaho: THL

Version details
Sosiaalihuolto - Palvelutarpeen ilmoittaja 2014 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1243.2014
Sosiaalihuolto - Palvelutarpeen ilmoittaja 2014
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
11.01.2021 08:59 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj