Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1242
Sosiaalihuolto - Lastensuojeluasian vireilletulon tapa
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Sätt för inledande av barnskyddsärende
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:
Käyttötarkoitus: Käyttötarkoitus: Lastensuojeluasian vireilletulon tapa -luokitusta käytetään kuvaamaan sitä, kuinka lastensuojeluasia on tullut vireille. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa lastensuojelun asiakassuunnitelmassa ja lupahakemuksessa hallinto-oikeudelle lapsen tutkimiseksi. Luokituksella pyritään ohjaamaan ammattihenkilöiden työtä ja edistämään asiakastiedon rakenteista kirjaamista. Luokitus perustuu lastensuojelulain 26 §:ään.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Sätt för inledande av barnskyddsärende används för att beskriva hur ett barnskyddsärende har inletts. Klassificeringen används i socialvårdens klientdatamodell i klientplanen och i ansökan om tillstånd av förvaltningsdomstolen för undersökning av barn. Genom klassificeringen strävar man efter att styra yrkesutbildade personers arbete och främja strukturerad dokumentering av klientuppgifter. Klassificeringen bygger på 26 § i barnskyddslagen.
Version details
Sosiaalihuolto - Lastensuojeluasian vireilletulon tapa 2014 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1242.2014
Sosiaalihuolto - Lastensuojeluasian vireilletulon tapa 2014
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
14.05.2019 16:05 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj