Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1239
Sosiaalihuolto - Asiakkaan palvelutarve työllistymisen tukemisen palveluissa
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Klientens servicebehov inom sysselsättningsstödjande tjänster
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakkaan palvelutarve työllistymisen tukemisen palveluissa -luokitusta käytetään kuvaamaan työttömänä olevan henkilön esittämää ensisijaista palvelutarvetta sosiaalihuollon työllistymisen tukemiseen liittyvissä palveluissa.

Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään  rakenteena Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukemisen alkuarvio -nimisessä asiakasasiakirjassa.

Vastuutaho: THL

Version details
Sosiaalihuolto -Asiakkaan palvelutarve työllistymisen tukemisen palveluissa 2014 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1239.2014
Sosiaalihuolto -Asiakkaan palvelutarve työllistymisen tukemisen palveluissa 2014
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
04.11.2016 09:53 / Peltonen, Veli-Pekka
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj