Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1239
Sosiaalihuolto - Asiakkaan palvelutarve työllistymisen tukemisen palveluissa
Selected version
Sosiaalihuolto -Asiakkaan palvelutarve työllistymisen tukemisen palveluissa 2014 (Default version)
1.2.246.537.6.1239
Sosiaalihuolto - Asiakkaan palvelutarve työllistymisen tukemisen palveluissa
Codes
No
THL
No
Yes
No
Socialvård - Klientens servicebehov inom sysselsättningsstödjande tjänster

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakkaan palvelutarve työllistymisen tukemisen palveluissa -luokitusta käytetään kuvaamaan työttömänä olevan henkilön esittämää ensisijaista palvelutarvetta sosiaalihuollon työllistymisen tukemiseen liittyvissä palveluissa.

Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään  rakenteena Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukemisen alkuarvio -nimisessä asiakasasiakirjassa.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.