Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1239
Sosiaalihuolto - Asiakkaan palvelutarve työllistymisen tukemisen palveluissa
Selected version
Sosiaalihuolto -Asiakkaan palvelutarve työllistymisen tukemisen palveluissa 2014 (Default version)
1.2.246.537.6.1239
Sosiaalihuolto - Asiakkaan palvelutarve työllistymisen tukemisen palveluissa
Codes
No
THL
No
Yes
Socialvård - Klientens servicebehov inom sysselsättningsstödjande tjänster

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakkaan palvelutarve työllistymisen tukemisen palveluissa -luokitusta käytetään kuvaamaan työttömänä olevan henkilön esittämää ensisijaista palvelutarvetta sosiaalihuollon työllistymisen tukemiseen liittyvissä palveluissa.

Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään  rakenteena Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukemisen alkuarvio -nimisessä asiakasasiakirjassa.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.