Classification and classification version details
1.2.246.537.6.727
STH - STH19D Huulisulkuun vaikuttavia tekijöitä
Selected version
STH - STH19D Huulisulkuun vaikuttavia tekijöitä 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.727
STH - STH19D Huulisulkuun vaikuttavia tekijöitä
Codes
No
THL
No
Yes
No
STH - STH19D Faktorer som påverkar läppslutningen

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH19D Huulisulkuun vaikuttavia tekijöitä -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto puutteelliseen huulisulkuun vaikuttavista tekijöistä.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.