Classification and classification version details
1.2.246.537.6.690
STH - STH18A Alveoliluun korkeus
Selected version
STH - STH18A Alveoliluun korkeus 2013 (Default version)
1.2.246.537.6.690
STH - STH18A Alveoliluun korkeus
Codes
No
THL
No
Yes
STH - STH18A Alveolarbenets höjd

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: STH - STH18A Alveoliluun korkeus -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto alveoliluun korkeudesta.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.